Haber / Duyuru

MN Kardiyoloji Yeni Sayı

Klinik Araştırma

Kateterizasyon Sonrası Gelişen Periferik Arter Patolojilerinin Cerrahi Yönetimi

Surgical Management of Peripheral Artery Pathologies After Catheterization

Ziya YILDIZ, Taha ÖZKARA, Mehmet Ali KAYĞIN, Hüsnü Kamil LİMANDAL, Mevriye Serpil DİLER, Işıl ÇÜÇEN DAYI, Özgür DAĞ, Kaan ALIŞAR

Derleme

Aritmojenik Kardiyomiyopatide Kardiyak Görüntüleme

Cardiac Imaging in Arrhythmogenic Cardiomyopathy

Asuman BİÇER, Mustafa Beğenç TAŞCANOV, Zülkif TANRIVERDİ, Fatih GÜNGÖREN, İbrahim Halil ALTIPARMAK

Tüm Sayılar