MN Kardiyoloji Cilt: 28 Sayı: 3 2021 MN Cardiology Volume: 28 No: 3 2021

Kateterizasyon Sonrası Gelişen Periferik Arter Patolojilerinin Cerrahi Yönetimi

Surgical Management of Peripheral Artery Pathologies After Catheterization

Ziya YILDIZ, Taha ÖZKARA, Mehmet Ali KAYĞIN, Hüsnü Kamil LİMANDAL, Mevriye Serpil DİLER, Işıl ÇÜÇEN DAYI, Özgür DAĞ, Kaan ALIŞAR

Aritmojenik Kardiyomiyopatide Kardiyak Görüntüleme

Cardiac Imaging in Arrhythmogenic Cardiomyopathy

Asuman BİÇER, Mustafa Beğenç TAŞCANOV, Zülkif TANRIVERDİ, Fatih GÜNGÖREN, İbrahim Halil ALTIPARMAK

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, MN Kardiyoloji dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. MN Kardiyoloji, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.

Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında MN Kardiyoloji dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.